NET IDOL

ในโลกยุคที่ทุกคน ไม่ว่าจะวัยไหนก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะวัยไหนก็มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แทบเลต สมาร์ทวอช ต่าง ๆ นั่นจึงเป็นเหตุให้วงการทางการโฆษณาจึงจำเป็นต้องหากลยุทธมาทำอย่างไรจึงจะให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้เข้าถึงสื่อและผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ประกอบการผลิตขึ้น ในยุคเริ่มแรกก็มักจะเห็นโฆษณาตามสื่อโทรทัศน์ ตามป้ายโฆษณา แต่ปัจจุบันสื่อแบบเดิมก็มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายน้อยลงเนื่องจากสินค้าบางประเภทต้องการกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานที่ใช้เวลาชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการท่องอินเทอร์เน็ต

ซึ่งช่องทางในการเล่นอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ผู้คนก็มักจะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ อันได้แก่ Facebook,Instagram,Twiter เป็นต้น แต่ช่องทางสื่อสังคมอดอนไลน์เองก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากการที่จะโฆษณาบางครั้งก็อาจจะขาดคนสนใจ นั่นเป็นเหตุให้เกิดการโฆษณาที่เราเรียกว่ารีวิวที่เรามักจะเห็น บุคคลที่กำลังมีกระแสในช่วงนั้น หรือเป็นกลุ่มบุคคลที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชน บางก็ออกมาทำพฤติกรรมแปลก ๆ จนมีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นที่รู้จัก เรามักเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “เน็ตไอดอล” อย่างที่ทราบดีว่าพอบุคคลที่เรียกว่าเน็ตไอดอลเริ่มที่จะดังและมีกระแสมากขึ้นก็ทำให้เป็นที่สนใจของกลุ่มคนภายในสื่อสังคมออนไลน์

ดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สินค้าต่าง ๆ จะมาจ้างบุคคลกลุ่มนี้ในการโปรโมทสินค้าที่ตนกำลังต้องการที่จะขายอยู่ นอกจากจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดายแล้ว ก็ยังสามารถประหยัดงบประมาณในการจ้างดาราที่มีชื่อเสียงมาโปรโมทสินค้า เนื่องจากดาราถือว่ามีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานแล้วก็จะทำให้ราคาในการจ้างรีวิวนั้นสูงมากยิ่งขึ้น แล้วยิ่งในชีวิตประจำวันของคนที่ติดตามเน็ตไอดอลที่กำลังเป็นกระแสอยู่แล้วก็ยิ่งจะทำให้มียอดการกดไลท์กดแชร์เพิ่มมากขึ้นช่วยให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว จากข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจของกลุ่มสังคมออนไลน์

นั่นทำให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็ยังมีเรื่องราวดี ๆ ทีสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เห็นประโยชน์จากมัน อย่างที่ทราบกันว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็ถือเป็นดาบสองคม หากเราใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะสามารถสร้างรายได้ สร้างประโยชน์ได้อย่างมากมาย แต่ถ้าเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ได้ตกไปอยู่ในมือคนไม่ดีก็จะทำให้เกิดผลเสียตามมาอีกมากมาย ท้ายนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะเห็นถึงสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้อจ้างเน็ตไอดอลมารีวิวสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หวังว่าทุกท่านคงเกิดแรงบรรดาลใจในการเลือกใช้โฆษณาจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น